ДЕОКОМЕРС ЕООД ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИИ


РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Доставяната от производителя технология е подходяща за реконструкция и увеличаване скоростта на работа на остарели инсталации. В пространството на съществуващите резервоари се поставя технологията, която позволява работа на пречиствателната инсталация при по-висока концентрация на активната утайка и по-малко количество утайка.

Реконструираните пречиствателни инсталации са с капацитет до 25 000 еквиваленти жители. Ако е необходимо, инсталацията може да се комплектова с устройство за утайки, проектирано според действителните нужди на пречиствателната инсталация.

При пречистването на промишлени отпадъчни води се прави проект на резервоар за аериране по зададен размер и се предлага и проектира степента на предварителна химическа обработка, ако е необходима (отпадъчни води от текстилната, млекопреработвателна и др. промишленост


Пречиствателни станции Пречиствателни станции Пречиствателни станции2016 © Деокомерс ЕООД. Всички права запазени

Нано продукти .:. Пречиствателни станции